Ouroboros on the right elbow

Ouroboros on the right elbow

Ouroboros tattoo inked around the right elbow

Related Tattoos