Ouroboros and flowers by stella tx

Ouroboros and flowers by stella tx

Black and grey Ouroboros and flowers tattoo on the forearm by Stella TX

Related Tattoos