Om ring by Yaroslav Putyata

Om ring by Yaroslav Putyata

Om ring tattooed on the right hand’s middle finger by Yaroslav Putyata

Related Tattoos