Gorgeous lotus flower tattoo

Gorgeous lotus flower tattoo

Gorgeous black and grey Lotus flower tattoo on the left bicep